Art is like masturbation.

Design is like sex.

 
Не питай за цената на мечтата

Не толкова често ми остава време да чета поезия, но вдъхновен от следните строфи и от молива покорен... и малко изумен.
Post Scriptum. изображенията са моята асоциация към стиховете и са създадени от мен.
Post Sub Scriptum. не знам кой е автор на стихотворенията, аз ги открих на Стената
 

ЦЕНАТА НА МЕЧТАТА
Не питай за цената на мечтата -
бори се, литвай, падай и умирай!...
Носи я винаги напред – в ръката,
възкръсвай: ставай, искай и намирай!
Не я затваряй в себе си, в душата...
Изправен дишай, никога не спирай,
мечтай за радостта, за красотата!
С възторг и трепет, с вяра в чудесата -
тя ражда и мира, и светлината,
с кръвта заплаща любовта и свободата...

НЕ ПИТАЙ ЗА ЦЕНАТА НА МЕЧТАТА!...
1984 год.

 

 

 

 

 

 

НЕ МОЖЕШ
нищо да видиш,
когато не искаш да видиш...
НЕ МОЖЕШ
да чуеш това,
което не искаш да чуеш...
НЕ МОЖЕШ
да вярваш в това,
в което не искаш да вярваш...
И ДА ОБИЧАШ
не можеш това,
което не искаш...

 

Защо не искаш да слезеш
дори и стъпало
от изгнилия подиум?...
Защо ти е пиедестал
за ешафода
на бъдещето?
Защо не погледнеш
в себе си,
за да видиш наоколо?...
Обърни се назад,
за да видиш пред себе си!...