Art is like masturbation.

Design is like sex.

 
Генератор на сигурни пароли

Аз разчитам на силни пароли и тъй, като последните няколко месеца познати споделят (има доста сведения за "откраднати" пароли) как са отгатнали паролите им (това ме кара да изпадам в безтегловност!!!) ще споделя няколко принципа за това да имате силни/сигурни пароли...

Без съмнение потребителската парола е много важен елемент в информационното ежедневие - използваме пароли за да защитим (лични)данни, "виртуални пари" и т.н.. Трябва да знаете, че повечето доставчици на услуги, които се достъпват, чрез пароли от своя страна криптират въз основа на ключ за шифроване, който е на свой ред генериран от вашата парола - т.е. по правило доставчика пряко не носи отговорност за паролата Ви, защото той практически не я знае :) В този ред на мисли, отговорността е ВАША!

Преди да разгледаме съветите за сигурни пароли, обръщам внимание на следващата статистическа информация относно "разбиването/кракването/отгатването" на Вашата парола, чрез Brute-force (един от най-често срещаните методи) атака:

Дължина на паролата Време за разбиване - ако паролата съдържа само малки латински букви Време за разбиване - ако паролата съдържа малки, големи латински букви, цифри, специални символи и интервали
5 символа 1 час 30 мин. 6 дни
6 1 ден 10 ч. 1 година
7 45 дни 65 години
8 3.1 години 4022 години
9 89 години 251000 години
10 2303 години ...
... ... ...

Статистиката е направена посредством процесор Pentium 4, 1.8 GHz, 512 cache и е използвана AES245 - Brute Force.

Принципи за силни пароли

- паролата трябва да бъде минимум 8 символа;
- генерирана на случаен принцип т.е. да не означава нищо смислено;
- да съдържа малки и ГОЛЕМИ букви;
- да съдържа специални символи, като `~!@#$%^&*()-_=+[{]}\\|;:'\",<.>/

Съвет

- използвайте различни пароли за различните услуги/сайтове и т.н.;
- не разпечатвайте паролите си (освен, ако не възнамерявате в сейф да ги пазите :) );
- сменяйте паролите са поне веднъж месечно;
- за да не забравяте паролите си можете да използвате криптиран файл съдържащ всичките ви пароли, опитайте с http://www.truecrypt.org/
(всъщност криптирането на файловете можете да използвате и за лични снимки, докумнети и т.н.)

Готовото решение

Първият символ от паролата да бъде:
Цифра малки букви ГОЛЕМИ букви Специален символ

Паролата да съдържа:
Цифра малки букви ГОЛЕМИ букви Специален символ

Дължина на паролата:

Допълнителни символи:

Новата парола:

Код

Това е JavaScript-a, който генерира паролите

function getRandomNum(lbound, ubound) {
return (Math.floor(Math.random() * (ubound - lbound)) + lbound);
}
function getRandomChar(number, lower, upper, other, extra) {
var numberChars = "0123456789";
var lowerChars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
var upperChars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
var otherChars = "`~!@#$%^&*()-_=+[{]}\\|;:'\",<.>/? ";
var charSet = extra;
if (number == true)
charSet += numberChars;
if (lower == true)
charSet += lowerChars;
if (upper == true)
charSet += upperChars;
if (other == true)
charSet += otherChars;
return charSet.charAt(getRandomNum(0, charSet.length));
}
function getPassword(length, extraChars, firstNumber, firstLower, 
firstUpper, firstOther, latterNumber, latterLower, latterUpper, 
latterOther) {
var rc = "";
if (length > 0)
rc = rc + getRandomChar(firstNumber, firstLower, firstUpper, 
firstOther, extraChars);
for (var idx = 1; idx < length; ++idx) {
rc = rc + getRandomChar(latterNumber, latterLower, latterUpper, 
latterOther, extraChars);
}
return rc;
}

Можете да изтеглите работещия пример

 
Аз видях, погледни през моите очи
 фотогалерия на кристалин чавдаров  пейзажи от цяла българия  Снимки на българската природа - планини, море, забележителности. Фотогалерия и фотобанка.  фотография, пейзажи, снимки, сток, България, природа, забележителности, изкуство, тракове, пътешествия, истории, разкази, услуги  снимки от сватби, сватбен фотограф, сватбено заснемане, сватбена фотография  Информация относно фотозаснемането на вашата сватба от сватбен фотограф
Чурилик
Себеизлеяния
"Аз мога - тук и сега"