Art is like masturbation.

Design is like sex.

 
79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4

MD5 е 128-битов (16-byte) ЕДНОПОСОЧЕН алгоритъм за криптиране на данни (хеширане на низ) създаден от Professor Ronald Rivest.

Извежда 32-символен хеш (стринг от числа и букви). Използва се "навсякъде" (вкл. SSL) за криптиране на пароли, защото е еднопосочен, тоест няма "декриптиране" (има сведения за пробиви от 1996, а през 2008 доста тревожни публикации за сериозни уязвимости).
(Ако искате по-голяма сигурност използвайте SHA1, но отнема повече ресурси.)

Имаше период, в който използвахме непрекъснато MD5 за пренос на данни от разнороден характер и ми хрумна, че в конкретния случай би било доста по-гъвкаво да се използва Js.

Можете да използвате кода, като го извикате:

MD5("whatever");

JavaScript MD5
var MD5 = function (string) {

  function RotateLeft(lValue, iShiftBits) {
      return (lValue<>>(32-iShiftBits));
  }

  function AddUnsigned(lX,lY) {
      var lX4,lY4,lX8,lY8,lResult;
      lX8 = (lX & 0x80000000);
      lY8 = (lY & 0x80000000);
      lX4 = (lX & 0x40000000);
      lY4 = (lY & 0x40000000);
      lResult = (lX & 0x3FFFFFFF)+(lY & 0x3FFFFFFF);
      if (lX4 & lY4) {
          return (lResult ^ 0x80000000 ^ lX8 ^ lY8);
      }
      if (lX4 | lY4) {
          if (lResult & 0x40000000) {
              return (lResult ^ 0xC0000000 ^ lX8 ^ lY8);
          } else {
              return (lResult ^ 0x40000000 ^ lX8 ^ lY8);
          }
      } else {
          return (lResult ^ lX8 ^ lY8);
      }
  }

  function F(x,y,z) { return (x & y) | ((~x) & z); }
  function G(x,y,z) { return (x & z) | (y & (~z)); }
  function H(x,y,z) { return (x ^ y ^ z); }
  function I(x,y,z) { return (y ^ (x | (~z))); }

  function FF(a,b,c,d,x,s,ac) {
     a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac));
     return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
  };

  function GG(a,b,c,d,x,s,ac) {
     a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac));
     return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
  };

  function HH(a,b,c,d,x,s,ac) {
     a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac));
     return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
  };

  function II(a,b,c,d,x,s,ac) {
     a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac));
     return AddUnsigned(RotateLeft(a, s), b);
  };

  function ConvertToWordArray(string) {
  var lWordCount;
  var lMessageLength = string.length;
  var lNumberOfWords_temp1=lMessageLength + 8;
  var lNumberOfWords_temp2=
  (lNumberOfWords_temp1-(lNumberOfWords_temp1 % 64))/64;
  var lNumberOfWords = (lNumberOfWords_temp2+1)*16;
  var lWordArray=Array(lNumberOfWords-1);
  var lBytePosition = 0;
  var lByteCount = 0;
  while ( lByteCount < lMessageLength ) {
   lWordCount = (lByteCount-(lByteCount % 4))/4;
   lBytePosition = (lByteCount % 4)*8;
   lWordArray[lWordCount] = (lWordArray[lWordCount] | 
   (string.charCodeAt(lByteCount)<>>29;
      return lWordArray;
  };

  function WordToHex(lValue) {
      var WordToHexValue="",WordToHexValue_temp="",lByte,lCount;
      for (lCount = 0;lCount<=3;lCount++) {
          lByte = (lValue>>>(lCount*8)) & 255;
       WordToHexValue_temp = "0" + lByte.toString(16);
       WordToHexValue = WordToHexValue + 
       WordToHexValue_temp.substr(WordToHexValue_temp.length-2,2);
      }
      return WordToHexValue;
  };

  function Utf8Encode(string) {
      string = string.replace(/\r\n/g,"\n");
      var utftext = "";

      for (var n = 0; n < string.length; n++) {

          var c = string.charCodeAt(n);

          if (c < 128) {
              utftext += String.fromCharCode(c);
          }
          else if((c > 127) && (c < 2048)) {
          utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
          utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
          }
          else {
          utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
          utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
          utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
          }

      }

      return utftext;
  };

  var x=Array();
  var k,AA,BB,CC,DD,a,b,c,d;
  var S11=7, S12=12, S13=17, S14=22;
  var S21=5, S22=9 , S23=14, S24=20;
  var S31=4, S32=11, S33=16, S34=23;
  var S41=6, S42=10, S43=15, S44=21;

  string = Utf8Encode(string);

  x = ConvertToWordArray(string);

  a = 0x67452301; b = 0xEFCDAB89; c = 0x98BADCFE; d = 0x10325476;

  for (k=0;k

 
Аз видях, погледни през моите очи
 фотогалерия на кристалин чавдаров пейзажи от цяла българия Снимки на българската природа - планини, море, забележителности. Фотогалерия и фотобанка. фотография, пейзажи, снимки, сток, България, природа, забележителности, изкуство, тракове, пътешествия, истории, разкази, услуги снимки от сватби, сватбен фотограф, сватбено заснемане, сватбена фотография Информация относно фотозаснемането на вашата сватба от сватбен фотограф
Чурилик
Себеизлеяния
"Аз мога - тук и сега"